M&S Fair
Zvyšujeme Váš profit

MIKRO KOGENERACE A KOTELNY

PRODEJ PROVĚŘENÝCH MIKRO-KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK- XRGI®
VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU GAS KOMPLET s.r.o.

       ECP_DE_Header_Das_XRGI.png

MIKRO KOGENERACE – XRGI®

Mikrokogenerační jednotka vyrábí současně teplo a elektrickou energii s celkovou účinností až 96 %. Jako palivo se používá zemní plyn nebo bioplyn. Tato jednotka je vzhledem ke své velikosti schopna doplnit nebo nahradit současný zdroj tepla a následně díky výrobě vlastní elektřiny šetřit z nákladů za energie nemalé finanční prostředky. Takto vyrobenou elektřinu je možné spotřebovat ve vlastním objektu, nebo ji prodat do distribuční sítě. Vzhledem k těmto skutečnostem se návratnost kogenerační jednotky pohybuje od 2 do 8 let. V tomto směru hraje významnou roli typ objektu a jeho užívání.

JAK FUNGUJE MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKA ®

XRGI ® je kogenerační jednotka využívající princip kogenerace, tedy společné výroby tepla a elektřiny.
Hlavní částí kogenerační jednotky je motor TOYOTA, který je speciálně upravený na spalování plynu. Energie uvolněná během spalovacího procesu pohání generátor elektřiny (podobně jako dynamo na kole). Při chodu motoru vzniká tzv. „odpadní teplo“, které se používá pro vytápění objektu, pro technologické využití nebo výrobu teplé vody.

Mikrokogenerační jednotka je vysoce účinné zařízení – výroba elektřiny a tepla probíhá v místě spotřeby, odpadají ztráty vzniklé jejich rozvodem, využitá je přitom veškerá tepelná i elektrická energie. Mikrokogenerační jednotky pracují s celkovou účinností přes 90 %. Účinnost klasické elektrárny se pohybuje řádově okolo 30 %, protože není schopna využít odpadní teplo, které je přes chladící věže odváděno do ovzduší.

porovnaani technologiejak_funguje_xrgi

KOGENERACE VERSUS KONVEKČNÍ ELEKTRÁRNY

Konvenční elektrárny mají velmi malou účinnost, jejich ztráta dosahuje zhruba 60 %. Většina ztracené energie má formu tepla, které končí v chladících věžích. Tepelná energie je doslova vypouštěna pánu bohu do oken. Proč se tento přebytek tepla nevyužívá? Konvenční elektrárny jsou umístěny daleko od spotřebitelů energie, není tedy ekonomické, aby teplo bylo dodáno klientům.

Velká vzdálenost mezi místem výroby a místem spotřeby energie má další nevýhody. Elektřina vyrobená v elektrárnách musí být přepravena k zákazníkům, což způsobuje prostřednictvím sítě další ztráty energie během samotného přenosu.

Mikrokogenerační jednotka vyrábí elektřinu v místě spotřeby, snižují se tedy jak náklady na rozvodné sítě (síť není zatěžována), tak i přenosové ztráty. Kogenerační jednotka využije primární palivo z 96 %.

XRGI ® kogenerační jednotky mají ve srovnání se sluneční nebo větrnou energií velkou výhodu v tom, že nejsou závislé na počasí. Z kogenerační jednotky lze zajistit spolehlivé dodávky energií dle vašich požadavků.

V nabídce máme mikrokogenerační jednotky o výkonu od 6 kWel do 20 kWel a od 17 kWt do 40kWt, které jsou projektovány do kotelen tak, aby investice potřebná na nákup mikrokogenerační jednotky byla navrácena v co nejkratším termínu.

ZPŮSOB NABÍDKY MIKRO-KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK


Pro jakoukoli nabídku je třeba podrobná analýza objektu. Následně provedeme ekonomický audit, navrhneme řešení a celkovou kalkulaci oproti stávajícímu systému vytápění a výroby TUV nebo projekt nové plynové kotelny. Poté řešíme návrh na napojení k distribuční síti a maximální využití vyrobené elektrické energie v objektu tak, aby efektivita provozu kogenerační jednotky byla co nejvyšší. Naší předností je, že v nabídce máme kogenerační jednotky EC POWER, které mají za sebou 20 let vývoje této technologie a dlouhodobě jsou špičkou ve svém oboru.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY XRGI® 6 AND XRGI®

Nově vyvinuté, vysoce výkonné motory zaručují našim kogeneračním jednotkám ve své výkonové třídě téměř zázračnou účinnost. XRGI® 6 s výkonem 2,5 – 6 kWel a 8 – 13,5 kWth dosahuje celkové účinnosti 93 % (s rekuperací spalin dokonce vyšší).

Kogenerační jednotka XRGI® 9 s výkonem 4 – 9 kWel a 12 – 20 kWth má rovněž celkovou účinnost 93 % (bez rekuperace spalin). Za vysokou účinnost a nízké emise byly kogenerační jednotky oceněny německou ekologickou značkou „Blue Angel“.

Vysoká kvalita jednotek a použitá technická řešení nabízejí velmi dlouhý servisní interval (10 000 hodin). Naše malé kogenerační jednotky umožňují využívat výhod kogenerace i menším objektům (obytné domy, malé hotely, penziony, kancelářské budovy, menší areály firem apod.).

XRGI_6_9

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY XRGI® 15

S výkonem 6 – 15 kWel a 17 – 30 kWth a celkovou mírou účinnosti 93 % (bez rekuperace spalin) je XRGI ® 15 ideální pro větší stavby (např. hotely, restaurace nebo domy s pečovatelskou službou). Tisíce spokojených zákazníků mohou potvrdit efektivnost nákladů a kvality tohoto typu kogenerační jednotky. Právě za výkon a účinnost získala naše XRGI ® 15 rovněž několik ocenění.

XRGI_15

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY XRGI® 20

Za použití stejného motoru jako XRGI ® 15 vytváří mikrokogenerace XRGI ® 20 impozantní výkon 10 – 20 kWel a 25 – 40 kWt. Dosahuje celkové účinnosti 96 % (bez rekuperace spalin). Proto byla i tato mikrokogenerační jednotka opět oceněna německou ekoznačkou „Blue Angel“.
XRGI ® 20 je ideální pro použití ve větších budovách, jako jsou nemocnice, firemní areály, hotely nebo komunální služby. Osvědčená kvalita a výkon s vysokou účinností umožňují zajímavou návratnost investice.

Srdcem mikrokogeneračních jednotek XRGI jsou speciálně upravené motory od společnosti TOYOTA. Motor pohání elektrický generátor a vyrábí elektřinu. Odpadní teplo z motoru je využito pro vytápění objektu nebo pro technologické teplo.

 XRGI_20_Blue_Angelec-power-xrgi15-xrgi20-systemXRGI_N

Další informace na našich internetových stránkách: www.koget.cz

nebo www.mojekogenerace.cz

 

koget

 KOGENERACE – XRGI®


 

PROČ KOGENERAČNÍ JEDNOTKA
 • jednoduchá instalace kogenerační jednotky do stávající kotelny
 • napojení na váš stávající systém rozvodu topení, TUV a elektrického rozvodu v objektu
 • připojení kogenerační jednotky jako samostatné kotelny mimo objekt
 • veškeré vyrobené teplo a TUV je zužitkováno v objektu
 • nízké provozní náklady a dlouhá životnost celé kogenerační jednotky při pravidelném servisu
 • provoz kogenerační jednotky a celé kotelny může být dálkově řízený a kontrolovaný
POUŽITÍ
 • bytové domy, výrobní provozy, výrobní areály, skladové areály – kde je spotřeba tepla nebo TUV
 • hotely, hostely, restaurace, penziony, fitness centra, sportoviště, bazény
 • nemocnice, hospice, LDN, lázně, školy, mateřské školky
 • zemědělské provozy
 • úřady
EKONOMIKA
 • návratnost podle vlastních spotřeb energií v objektu
 • možnost navrhnout si vlastní systém výroby tepla a TUV v objektu
 • výroba elektřiny – závislá na denní výrobě tepla a TUV spotřebované v objektu
 • nastavení režimu provozu kogenerační jednotky tak, aby se co nejvíce elektrické energie spotřebovalo v objektu
 • možnost provozovat více kogeneračních jednotek pro jeden objekt nebo areál
PORADENSTVÍ A SERVIS
 • vyřízení veškerých dokumentů a povolení potřebných k provozu kogenerační jednotky
 • výpočet návratnosti jak kogenerační jednotky, tak nutných úprav v kotelně
 • poradenství při financování – vypracování podkladů pro hypotéku nebo leasing
 • doporučení nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu, LPG
 • doporučení energetické společnosti pro nákup a výkup elektrické energie, která se nespotřebuje v objektu
 • poradenství pro efektivní provoz kogenerační jednotky a kotelny
 • servis po celé ČR a na Slovensku
 • záruční servis zařízení a dodávka náhradních dílů
 • zaškolení obsluhy ve vašem regionu
 • zajištění všech revizí nutných pro provoz kogenerační jednotky

Více na http://www.koget.cz/

VÝSTAVBA KOTELEN

Ve spolupráci s našimi partnery vám kompletně zařídíme výstavbu kotelny do bytového domu nebo firmy. Na základě analýzy místa pro výstavbu kotelny vypracujeme technicko-ekonomickou studii ohřevu vody a vytápění objektu. Samozřejmou součástí je konkrétní kalkulace nákladů na pořízení domovní kotelny a její návratnost v případě, že jste napojeni na jiný zdroj tepla. Zajišťujeme servisní činnost provozu kotelen, včetně veškerých revizí a náležitostí souvisejících s jejím provozem. Samozřejmostí je NONSTOP havarijní služba s online dozorem kotelen.

DODAVATEL PLYNOVÝCH KOTELEN: LUDĚK MAJER – PROSPEKT

Firma Luděk Majer – PROSPEKT byla založena v roce 1993 jako ryze česká privátní firma s činností v oblasti instalace zdravotní techniky, projektování a montáží ústředního vytápění. Díky dobrým hospodářským výsledkům postupně rozšiřuje oblasti své působnosti i na dodavatelskou činnost v rámci průmyslové energetiky a centrálního bytového fondu. Důležitým faktorem nezastupitelné důležitosti se přitom stává zisk „Oprávnění montáže plynových rozvodů a technologických zařízení“, jehož je držitelem již od roku 1994.

Za dobu svého působení společnost Luděk Majer – PROSPEKT navrhla a úspěšně realizovala řadu energetických staveb, jako jsou kotelny, výměníkové a předávací stanice tepla, kogenerační systémy s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, rozvody plynu a teplonosných a jiných médií na různých parametrových úrovních. Vodovodní, odpadní a kanalizační rozvody včetně komplexních staveb koupelen, šaten či jiných sociálních zařízení v oblastech průmyslové a občanské vybavenosti.
S růstem dobrého jména firmy a finančního obratu dochází postupně i ke zvyšování počtu pracovníků, a to jak montážních, tak i zaměstnanců pro technické zabezpečení přípravy a realizace zakázek, včetně projekční činnosti. Technické vybavení firmy přitom plně odpovídá současným potřebám i požadavkům moderní doby.

V obchodní praxi zjišťuje, že zákazníci si ve většině případů cení nabídky na zpracování technicko‑ekonomické koncepční rozvahy, která řeší problematiku zdrojů a rozvodů tepla, respektive energií celkem. Tato rozvaha se zpracovává standardně zdarma, pouze s kalkulační představou dalšího „slušného zacházení“ ze strany potenciálního zákazníka. Postupně přitom umožňuje investorovi (i po malých a finančně nenáročných etapách) realizovat rekonstrukce stávajících zařízení bez obav z nesystémových dílčích řešení. Při zpracování této rozvahy využívá vlastního technického potenciálu s 20letou zkušeností v provozech průmyslové energetiky. Tyto zkušenosti a schopnost ztotožnit se s myšlením a provozní problematikou zákazníka jsou důležité k tomu, aby výsledkem realizace díla nebylo jen zadostiučinění dodavatele, ale především spokojenost provozovatele a investora.
Podnikatelská stabilita firmy je dlouhodobě dána poměrně vysokým procentem úspěšnosti při získávání zakázek a relativně vysokým ročním obratem. Tato úspěšnost má své kořeny ve filozofii, která za svůj základní atribut pokládá nejen získání, ale i trvalé udržení dobrého jména společnosti. Proto jsou ve firmě respektovány nezbytné podmínky, které tyto cíle podstatnou měrou ovlivňují:
• schopnost předložit zákazníkovi technické řešení odpovídající úrovni jeho optimálních potřeb a reálných finančních možností, vždy však s ohledem na rozumnou minimalizaci provozních nákladů,
• nabízet transparentní, reálné a tudíž v rozsahu konkrétní dodávky akceptovatelné ceny s přijatelnými platebními podmínkami pro každého zákazníka,
• nabízet i nadstandardní platební podmínky s možností dlouhodobějšího splácení, jež je zákazníky využíváno především v současné době, případně respektovat určité nestandardní požadavky investora,
• zrealizovat dílo kvalitní bez nedodělků a závad, které po odzkoušení a zaučení obsluhy je protokolárně v dojednaném termínu předáno zákazníkovi,
• zajistit na dílo záruční, případně podle požadavku zákazníka i pozáruční servis,
• vytvořit ve firmě takové podmínky a strukturu řízení a kontroly, které společnosti následně umožní získání důležitých certifikátů předem prokazujících potencionálnímu zákazníkovi schopnost firmy dodržovat obecně platné normy od prvního převzetí zakázky po předání zrealizovaného díla,
• dodržovat stabilně vysokou úroveň činností a jednání na všech stupních realizace díla, a to vše s ohledem na společensky uznávané formy chování a myšlení, prostupující logicky ve schopnost rovněž uznávat a dodržovat tyto normy i v environmentální oblasti a používat k tomu určené nástroje.

Postup realizace díla
 1. Rozhodovací studie nebo standardní  technicko-ekonomické rozvahy
 2. Projektová dokumentace
 3. Stavební připravenost
 4. Dodávka a montáž kompletní technologie
 5. Uvedení do provozu
 6. Stavební dokončení
 7. Komplexní vyzkoušení (zkoušky těsnosti, funkční zkoušky, případně topná zkouška)
 8. Zacvičení obsluhy (dodání návodů, případně zhotovení speciálních manuálů)
 9. Zajištění záručního, případně pozáručního servisu
Výstavba
 • Kotelny a strojovny
 • Strojovny  s vyvíječi páry
 • Výměníkové a předávací stanice
 • Kogenerační systémy s plynovými motory
 • Rozvody plynu STL a NTL v oceli nebo PE
 • Rozvody klasického ÚT a TUV v oceli, plastu nebo Cu
 • Rozvody podlahového UT v plastu
 • Vytápění plynovými zářiči
 • Vytápění teplovzdušnými plynovými agregáty
 • Vytápění sálavými teplovodními nebo parními velkoplošnými stropními panely
 • Vytápění teplovodními nebo parními stropními lamelovými tělesy s ventilátorem (NIVOLAIR)
 • Dodávka a montáž elektroinstalace,MaR
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky
 • Dodávka a montáž průmyslových  plynových  rychloohřívačů TUV
Optimalizace ve spotřebě tepla
 • Rekonstrukce rozvodů UT a TUV
 • Rekonstrukce kondenzátních hospodářství
 • Dodávka a osazení otopných těles termostatickými ventily s nastavitelnými hlavicemi
 • Dodávka a osazení regulátorů diferenčního tlaku v soustavách ÚT
 • Dodávka a montáž předizolovaného bezkanálového potrubí
 • Dodávka a montáž měřící, regulační a termoregulační techniky
 • Dodatečné zateplování budov a izolace tepelných zařízení
Ostatní v rámci správy budov a IS
 • Vnitřní rozvody vodovodní, odpadní, kanalizační
 • Vnější rozvody vodovodní, odpadní, kanalizační
 • Přípojky vodovodní a plynové z PE s ochranným povrchem bez pískového zásypu
 • Dodávka a montáž zdravotně-technických zařízení s možností kompletní výstavby
  nebo  rekonstrukce  sociálních zařízení, šaten, resp. koupelen, sprch a to včetně stavební části
  pro podniky i občanskou vybavenost
REALIZOVANÉ PROJEKTY

 

–  Projekt na ústřední vytápění objektů  fy Rauscher – Nová Paka
–  Projekt na ústřední vytápění objektu fy ROCKWEEL  –  Liberec
–  Projekt na ústřední vytápění a chlazení  objektu Státní vědecké knihovny  –  Liberec
–  Energotechnický audit a projekt na teplovzdušné  vytápění a větrání městského bazénu     Bílina
–  Energotechnický audit a projekt ústředního  vytápění skláren fy PAS a.s., Jablonec n.N.
–  Energotechnický audit skláren fy Sklo Bohemia  a.s., Světlá nad Sázavou
–  Energotechnický audit fy Tajmac  a.s. , Zlín
–  Projekt na teplovzdušné  vytápění a větrání areálu fy SECO-TEX  a.s., Jablonec n.N.
–  Energotechnický audit a vypracování studie zpětného získávání tepla areálu firmy      TERO Rosice
–  Chlazení výrobních prostor pekárny Soupek – Nymburk
–  Projekt plynoinstalace  a ústředního  vytápění fy Cikautxo CZ s.r.o., Jablonec n.N.
–  Projekt na ústřední vytápění  a plynoinstalace hotelu “ Petřín”
–  Projekt kotelen a rekonstrukce ústředního vytápění “ ČSAD  Liberec a.s.”
–  Projekt kotelen a rekonstrukce ústředního vytápění “ ČSAD  Hodonín  a.s.”
–  Projekt kotelen a rekonstrukce ústředního vytápění “ ČSAD  Turnov”
–  Projekt plynoinstalace fy BODYCOTE, Brno
–  Rozvody a strojovna chlazení fy Antolin – Turnov
–  Projekt  opravy kotelny objektu  „Pod Svahem 14-20, Praha 4.
–  Rekonstrukce vytápění a plynoinstalace fy KOVO VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. Dolní Město č. 277
–  Rekonstrukce kotelny a PD instalace termoregulační techniky Klapálkova 2243-2244, Praha 4
–  Instalace termoregulační techniky areálu  Libertas, Drtinova Praha 5
–  Instalace termoregulační techniky  areálu Rajská zahrada-Čihadla
–  Chlazení adm. objektu Quinta AB, Poděbradská ul. Praha 9
–  Rekonstrukce VS pára-voda, Instalace termoregulační techniky  Bubenská 5, Praha 7
–  Vytápění a zdravotechnika areálu školy „Modrý Klíč“, Smolkova ul.  Praha 4
– Rekonstrukce kotelny a návrh termoregulační techniky Hotel Corso
–  Vytápění a zdravotechniky vily Kolová 612/26, Radotín
–  Vytápění Pizza – Žižkův vrch, Jablonec n.N.
–  Rekonstrukce kotelny FO ČAFC Praha, K Vodě 3186/2, Praha 10-Záběhlice
–  Rekonstrukce sociálního zázemí gymnázium Dr. Randy Jablonec n.N.
–  Vytápění Pizzarestaurant, Svatopluka Čecha 59, Jablonec n.N.
–  Instalace termoregulační techniky  objektu Bílinská 506-516, Praha Prosek
–  Instalace termoregulační techniky  objektu Jablonecká 352-354, , Praha Prosek
–  Rekonstrukce vytápění objektu fy Makak Climbing s.r.o.  – Liberecká, Jablonec n.N.
–  Vytápění Hotelu Vyhlídka Kokořín
–  Přeložka horkovodu „ SVT Mladá Boleslav
–  Vytápění a zdravotechnika „Nisa – Restaurace“ , Bedřichov
–  Rekonstrukce kotelny a PD instalace termoregulační techniky Klapálkova 2241-2242, Praha 4
–  Vypracování cca 100 tepelných posudků pro „ Zelená úsporám“
–  Výstavba plynové kotelny Mozartova 21,23,Jablonec n.N.
–  Výstavba plynové kotelny Mozartova 25,27,Jablonec n.N.
–  Vytápění a zdravotechnika nástavby fy Soliter, Nádražní ul. Jablonec n.N.
–  Výstavba plynové kotelny 200 kW Na Výšině 15,Jablonec n.N.
–  Výstavba plynové kotelny 160 kW Křišťálová 7,9,Jablonec n.N.
–  Vytápění restaurace Grobián a Pobuda Kokořínský Důl
–  Chlazení rekonstruovaných pavilónů nemocnice Kolín
–  Výstavba plynové kotelny 200 kW Jizerská 8, Jablonec n.N.
–  Vytápění výrobních objektů Emeran1791 s.r.o.,Kokořín
–  Vytápění a zdravotechnika novostavby skladové haly „Textil Matějovský“ Semily
–  Vytápění části areálu Naše Vojsko, Vlastina ul. Praha 6 – Ruzyň
–  Výstavba plynové kotelny F.L.Čelakovského 3, Jablonec n.N.